Resultaten bij onze klanten

Procense heeft in het verleden bij meerdere organisaties opdrachten uitgevoerd - zowel bedrijven als non-profit-instellingen. In een aantal cases zijn deze beschreven. Hiermee ontstaat een beeld wat u kunt verwachten als u besluit te werken met Procense.

Samen Bouwen

Jumbo Fikkert is een franchise supermarkt met meer dan 150 medewerkers die in 2015 over is gegaan van C1000 naar Jumbo. Jaqueline Fikkert, eigenaar, vreesde dat de formulewijziging van prijs- naar klantformule de omzet onder druk zou gaan zetten. Ze zag in dat zij heel hard moest werken om groene cijfers te halen en hulp nodig had om de organisatie klaar te maken voor de toekomst.

Vopak adopteert Lean

Bij Vopak loopt sinds 2007 een verbeterprogramma Operational Efficiency Improvement (OEI). Doel van dit programma is om het kostenbewustzijn binnen Vopak te vergroten door middel van verbeterprojecten. Om continu verbeteren breed in de organisatie te borgen is in juni gekozen om 'Lean' binnen heel Vopak als methodiek te adopteren. Procense heeft een 'Lean Global Guidance Document' op gesteld en is gestart met Lean training en coaching.

Gemeente Breda start met Lean werken

Gemeentes staan de komende jaren voor een grote opgave: de kosten moeten omlaag terwijl de dienstverlening omhoog moet. Beide doelen worden bereikt met één van de meest succesvolle verbetermethodieken van dit moment: Lean Management.
Procense begeleidt de directie om Lean te gaan werken en verzorgt de benodigde training en coaching binnen alle betrokken afdelingen.

Summa College volgt unieke Yellow Belt-training

Heel toepasselijk: in de voormalige fabriek van Philips geeft het Summa College vandaag de dag opleiding Procestechnologie. In deze inspirerende omgeving volgden elf docenten van deze opleiding onlangs de nieuwe Yellow Belt-training van Procense. Met succes!

Regie in eigen hand

Na een aantal jaar hard werken en mooie groeicijfers lukt het Kees Pater niet om deze lijn door te zetten. De omzet komt onder druk en medewekers komen niet meer met plezier naar hun werk. Kees ziet in dat er wat moet gebeuren.

Aplaza: Begeleiden oprichting van een nieuw bedrijf

ANVA en Unit 4 Agresso leveren software voor verzekeringstussenpersonen. De administratieve processen tussen de tussenpersonen en de diverse verzekeraars zijn inefficiënt. Initiatieven om deze processen op elkaar af te stemmen, zijn geen succes. De twee concurrenten met samen meer dan 70% marktaandeel zien een kans en besluiten de handen ineen te slaan en samen een nieuw bedrijf op te richten. Na een voortvarende start mist de vonk om door te pakken.

Etten-Leur boekt mooie resultaten met Green Belttraining

De Gemeente Etten-Leur heeft de ambitie haar bedrijfsprocessen op een hoger serviceniveau te willen brengen voor haar klanten. Van eind 2013 t/m medio 2014 heeft Peter de Bolster van Procense o.a. de Workshop Lean management voor het Managementteam begeleid en een 5-daagse Lean Green Belttraining & coaching voor de projectleiders verzorgd.

Yellow Belt met AMPG certificaat

Sinds 2014 verzorgt Procense Lean Six Sigma trainingen die de deelnemers voorbereiden tot internationaal erkende examens. Wij hebben gekozen voor APMG, de Asian Pacific Management Groep, bekend van certificering in Prince2, ITIL, Agile, Crum en andere methodieken.

Just do it! bij Lonka

Lonka mag trots zijn op de prestaties: al tien jaar aanhoudende sterke groei, wereldwijd een sterke merkpositionering en in september 2008 de eerste eigen TV commercial. Begin 2008 blijven voor het eerst de resultaten achter. De omzetprognose wordt niet gehaald, de efficiëntie loopt terug en het afval, uitval en ziekteverzuim is verdubbeld. De organisatiestructuur en cultuur passen niet meer bij de nieuwe omvang. De aandacht van het management is verschoven van innovatie en randvoorwaarden scheppen naar brand blussen.

Gemeente Den Haag verkort haar doorlooptijden

Procense ondersteunt de gemeente Den Haag in het verkorten van de doorlooptijden van vergunningverlening. We zijn gestart met een procesanalyse. onmiddellijk gevolgd door een kort, maar effectief verbeteringsproject. Het resultaat: een procedureversnelling van 43% naar 89%.

XS4ALL reduceert het aantal telefonische klantcontacten

XS4ALL is een internetprovider die hoog gewaardeerd wordt door haar klanten. Dat komt onder andere door de kwaliteit van de telefonische helpdesk. Maar elk klantcontact kost ook geld. Er was nooit eerder onderzoek gedaan of klantcontact te voorkomen was. Procense is gevraagd om de klantcontacten te analyseren, met een voorstel te komen waar reductie mogelijk is en dit vervolgens ook te realiseren.

Inrichten operationele besturing op de klantingangen

ParnassiaBavoGroep is een grote zorginstelling in West Nederland die de laatste jaren een aantal fusies heeft doorgemaakt. De (interne) klanttevredenheid over het centrale Service Centrum was onvoldoende. Procense is ingeschakeld om operationele besturing op de klantingangen van het Service Centrum in te richten.

WABO programmamanagement voor de Gemeente Breda

Procense verzorgt het programmamanagement voor de implementatie van de WABO, de wet die per 01/01/10 de omgevingsvergunning voor burgers en bedrijven mogelijk maakt. Daarmee vervangt één aanvraag een 25 tal voorheen losse vergunningaanvragen. Het betreft vergunningen voor onder andere bouwen, slopen, kappen, uitrit en milieu.

Lean6sigma bij KPN

Menno Prins heeft bij KPN Lean Six Sigma in al haar aspecten toegepast: meerdere projecten, implementatie van Lean Six Sigma in bedrijfsonderdelen, training en coaching van Blackbelts en opstellen van baselines.