Just do it! bij Lonka

Kans

Lonka mag trots zijn op de prestaties: al tien jaar aanhoudende sterke groei, wereldwijd een sterke merkpositionering en in september 2008 de eerste eigen TV commercial. Begin 2008 blijven voor het eerst de resultaten achter. De omzetprognose wordt niet gehaald, de efficiëntie loopt terug en het afval, uitval en ziekteverzuim is verdubbeld. De organisatiestructuur en cultuur passen niet meer bij de nieuwe omvang. De aandacht van het management is verschoven van innovatie en randvoorwaarden scheppen naar brand blussen.

 

Aanpak

Na een quickscan start Lonka-breed het Just Do It! programma. Twee teams richten zich op de harde kant van de change zoals een nieuw besturingsmodel en het herinrichten van de verkoop en productieprocessen. De andere twee teams versterken de teamspirit in het managementteam, introduceren een coachende managementstijl en vergroten de medewerkersbetrokkenheid. Juist deze laatste twee teams leggen een solide basis om de uiteindelijke structuurverandering snel en geruisloos door te voeren.

 

Resultaat

Februari 2009 maakt de functionele organisatie plaats voor een structuur met productieteams. Het gemak waarmee vanaf dat moment de resultaten verbeteren, verrast management en medewerkers. Twee maanden later wordt 30% meer snoep per gewerkt uur geproduceerd, is het ziekteverzuim al 4 maanden onder de 3,5 %, is de medewerkerstevredenheid met 1,5 punt gestegen, is de leverbetrouwbaarheid met 36 % gestegen en heeft het management weer zin en tijd om zich op de business te richten. Bij Lonka heeft zich een trendbreuk voltrokken.