Consultancy

Procense adviseert non-profitorganisaties en bedrijven op diverse gebieden. Rode draad daarbij is klantgericht werken. Een goed advies wordt ook overgenomen. Vaak wordt Procense ook gevraagd om het advies projectmatig uit te voeren.

 

Vraagstukken waar klanten Procense om advies hebben gevraagd:

  • inrichting van klantcontactorganisaties
  • inrichting van shared service centra
  • organisatiebrede implementatie van lean6sigma verbetermanagement
  • inrichting operationele besturing in bedrijfsprocessen
  • vaststellen financieel verbeterpotentieel in bedrijfsprocessen middels lean six sigma

De casebeschrijving bij ParnassiaBavo Groep beschrijft hoe Procense in de praktijk het inrichten van een shared service centrum begeleidt.