RASCI is van oudsher een belangrijk onderdeel van het stakeholdermanagement. Hoewel over tijd verschillende varianten van de tool zijn ontstaan, staat de basis nog altijd. De letters zijn een acroniem voor de rollen die je stakeholders kunnen hebben. Zij zijn:

  • Responsible: zij voeren het werk uit en rapporteren aan de “Accountable” persoon.
  • Accountable: de enige (!) person met eindverantwoordelijkheid voor een taak.
  • Supporting: personen die de Responsible ondersteunen, informatie en/of middelen verschaffen.
  • Consulted: meestal experts (business partners, financials, systeemarchitecten, etc.) die de Accountable adviseren en mogelijk ook ondersteunen.
  • Informed: personen die geïnformeerd worden over de uitvoering, maar die niet kunnen beïnvloeden.

Taken en activiteiten zet je in een RASCI-matrix af tegen stakeholders waar je mee te maken hebt. En – het meest belangrijke – dat doe je samen met die stakeholders. Juist om te voorkomen dat problemen als boven vermeld zich voordoen. RASCI maakt duidelijk wie in de lead is, zorgt voor duidelijkheid in de besluitvorming en maakt duidelijk wie welke inbreng heeft.

Procense en RASCI

RASCI is breed bruikbaar. In projecten, organisatieontwerp, procesontwerp, LEAN operational management en veranderprogramma’s. RASCI helpt je daarnaast bij veel praktische zaken: bij het voorkomen van overbelasting van medewerkers, helpt bij conflicthantering, het verbeteren van teamwork, en ga zo maar door.

De consultants van Procense hebben uitgebreide ervaring met RASCI en kunnen je er nog veel meer over vertellen.