1. Hoe kwam je in contact met Procense?

Binnen de gemeente loopt het programma ‘samen voor elkaar’ dat de organisatie helpt ontwikkelen op het gebied van processen, systemen, kennis & vaardigheden en leiderschap. Procense is aan boord gekomen om te ondersteunen in het verbeteren van het procesgericht werken.

2. Wat was de aanleiding? Wat wilde je verbeteren, leren of ontwikkelen?

In mijn team zijn we verantwoordelijk om beleid te ontwikkelen op onder andere mobiliteit. Voor de realisatie dragen we dit over naar een ander team dat verantwoordelijk is voor de uitvoering. Dat loopt niet altijd lekker. Daarom heb ik Procense gevraagd om te helpen helderheid te krijgen in dit proces en de samenwerking tussen de twee teams.

3. Wat waren obstakels of hobbels onderweg?

  • Onduidelijkheden wie waar van is
  • hoe we regie houden op een vraagstuk op een project
  • hoe overdracht van beleid naar uitvoering
  • hoe handelen we met meerdere betrokkenen binnen onze politieke context

4. Hoe is het aangepakt?

Procense heeft met de betrokken medewerkers in een aantal sessies het huidige proces in kaart gebracht en verbeterpunten verzameld. Deze zijn samen met de medewerkers opgepakt en hebben geleid tot een verbeterd proces en praktische formats om mee te gaan werken. Ook hebben we geoefend in de nieuwe onderlinge afstemming.

5. Wat was het resultaat? Wat is er verbeterd?

In de basis duidelijkheid over proces, welke stappen erin zitten en wie waarvan is. Dit is nu een basis om naar terug te verwijzen in lastige situatie én op verder te bouwen.

6. Wat heb je zelf opgestoken van dit proces?

Door afstand te nemen zie je dingen scherper en kom je tot betere oplossingen.

7. Zou je Procense anderen aanraden en waarom?

Ja! Jullie kunnen goed luisteren en goede vragen stellen en houden de voortgang erin waardoor we snel tot resultaat zijn gekomen.