DMAIC – lean six sigma

Lean six sigma is een kwaliteitmanagementbenadering om de operationele prestaties van een organisatie te verbeteren door tekorten in de processen van de organisatie te identificeren en te verbeteren.

Lean six sigma volgt een vaste aanpak om verbeteringen te realiseren, namelijk de DMAIC-methodiek:

Define
Definiëren van het probleem en inrichten van de projectorganisatie
Measure
Meten van de huidige procesprestatie via een nulmeting
Analyze
Vaststellen van de grondoorzaak van het probleem
Improve
Ontwerpen, selecteren en implementeren van de oplossing.
Control
Borgen van de verbeteringen

 

 

3 redenen waarom de DMAIC-projectaanpak succesvoller is dan reguliere projecten:

  1. Het bevat een duidelijke klantfocus. Weten wat de klant wil is essentieel (“Voice of the Customer”). Het is de klant en niet het bedrijf zelf die bepaalt of een product of dienst voldoet aan de eisen.
  2. Besluiten worden alleen gemaakt op basis van vastgestelde feiten, niet op onderbuikgevoelens. Daarmee is zeker gesteld dat een gekozen oplossing ook daadwerkelijk effect resulteert.
  3. De methodiek is gericht op voorkomen in plaats van herstellen. Met andere worden. De grondoorzaken wordt aangepakt.

De casebeschrijving bij XS4ALL beschrijft hoe Procense in de praktijk lean six sigma projecten uitvoert.