Derk te Velde

Een bedrijfskundige en academische IT-studie vormen de fundering van Derks loopbaan. Tijdens zijn studie was hij reeds actief als docent en richtte hij o.a. een software-ontwikkelingsbureau op. Als zelfstandig ondernemer en later in vaste dienst heeft hij veel projectervaring opgedaan in verschillende rollen zoals IT-ontwikkelaar, Projectmanager, Interim manager en Programmamanager.

Zijn carrière omvat ook veel lijnmanagement; van operationeel tot strategisch/directie niveau. In verschillende branches heeft hij leiding gegeven aan diverse verandertrajecten van zeer uiteenlopende aard: van rationalisatie- en efficiencyprojecten tot redesign trajecten en het managen van groei. Daarbij heeft hij ervaring opgedaan met zeer uiteenlopende culturen en managementstijlen.

Verbeteren/vernieuwen, out of the box denken en coachen vormen de rode draden die zijn werkwijze en loopbaan karakteriseren. Vanuit abstractie en een top down benadering geeft hij hier middels een heldere visie en strategie inhoud aan.

Mensen zijn voor hem de cruciale succesfactor. Middels overtuigingskracht, integriteit en vertrouwen weet hij mensen aan zich te binden en te motiveren om – veelal bottom up – gezamenlijk de gestelde doelen te bereiken.

Het is zijn ambitie om mensen en organisaties op de gebieden Organisatie/Besturing, Bedrijfsvoering/Finance en ICT op een hoger plan te tillen middels doelgerichte projecten/programma’s, interim management en/of coachen en is daarbij continue op zoek naar nieuwe uitdagingen.

“Persoonlijk’, ‘Vertrouwen’ en ‘Integriteit’ zijn mijn kernwaarden.”