Dick de Vos

Dick de Vos is veelzijdig inzetbaar. Vanuit een achtergrond in communicatie en marketing is hij momenteel gespecialiseerd in veranderingsmanagement. Dick is overtuigd van de Lean Six Sigma-aanpak, waarbij vanuit het perspectief van de klant werkprocessen worden verbeterd. “Dat is driedubbele winst: klanttevredenheid, kostenreductie en ook medewerkerstevredenheid, want wat is er nu leuker dan werken voor tevreden klanten?

Speciale aandacht heeft Dick voor de cultuuraspecten van een organisatieverandering. Die vormen de voorwaarden voor een duurzame verandering. “Al te vaak zie je de performance weer inzakken zodra de consultant zijn ding heeft gedaan. De kunst is juist een blijvende verandering teweeg te brengen en dat kan door dit het plan te laten zijn van de eigen mensen.”

Naast zijn carrière in het bedrijfsleven is hij altijd maatschappelijk actief geweest als bestuurslid, journalist en als lokaal politicus.

“Ik heb speciale aandacht voor het politieke krachtenveld binnen organisaties om draagvlak voor veranderingen te creëren.”