How Company

De samenwerking tussen Procense en de How Company dateert al van 2007, toen Menno Prins daar zelf een training volgende. Na de oprichting van Procense werd de samenwerking op een andere wijze voortgezet. Inmiddels hebben beide bedrijven vele trajecten samen gerealiseerd, onder andere bij de Sociale Verzekeringsbank, Jumbo en bij het pensioenfonds PGB. Jeroen Ogier van de How Company vertelt er meer over… 

“Processen verbeteren is altijd mensenwerk: Procense legt accent op het leren van procesverbetertools, de How Company wil bijdragen tot beter communicatiegedrag.”