Performance management

Succesvolle organisaties weten hun strategie en doelstellingen helder te vertalen naar de dagelijkse operationele prestaties. Door deze prestaties voortdurend te meten, te bewaken en bij te sturen kunnen die organisaties snel inspelen op veranderende marktomstandigheden. Daarmee behouden ze een voorsprong op hun concurrenten.

 

Performance-management is het geheel van processen, methodes, systemen en meetwaarden dat organisaties helpt hun prestaties te optimaliseren. Procense hanteert daarbij het volgende model, gebasseerd op het plan-do-check-act principe.

 

 

De casebeschrijving Parnassia beschrijft hoe Procense in de praktijk de implementatie van performance-management begeleidt.