Maatwerk

Procense wordt meestal ingeschakeld om een verbeterproject te coördineren; de uitvoering ligt altijd in handen van de organisatie zelf. Groepen managers en medewerkers worden opgeleid in diverse verander- en verbetertechnieken.

Het verbeterprogramma, met de bijbehorende trainingen wordt altijd op maat gemaakt. Dit is o.a. afhankelijk van:

  • Het ambitieniveau: wat moet bereikt worden
  • De aanwezige talenten in de organisatie: reeds opgeleide belts worden bij het programma ingeschakeld als co-trainer.
  • De maturity van de organisatie: is de organisatie klaar voor verbetering, of moet er eerst iets anders gebeuren?
  • De tijdlijn. In welk organisatie-onderdeel moet begonnen worden en hoe gaat de verdere uitrol?