Voor wie?
Managers of leidinggevenden die in hun eigen werkpraktijk aan de slag zijn, willen of gaan met Continu Verbeteren.
 
Opzet
Deze in-company-training kent vijf blokken:
 • Leerdoelen vaststellen en cascadedialoog
 • Visualiseren
 • Leiderschap in de praktijk
 • Verbeteren en systeemdenken
 • Afdelingsplan en vervolg
Duur
De leergang bestaat uit vijf blokken, verdeeld over vijf contactdagen (twaalf dagdelen in totaal).De benodigde tijdsinvestering voor deelnemers (naast de vijf contactdagen) wordt ingeschat op ongeveer 4-8 uur per week om het geleerde in de eigen werkomgeving toe te passen
 
Begeleiding
De begeleiding van het traject vindt plaats door twee ervaren trainer/coaches per groep.
 
Intake
Voorafgaand aan deelname vindt een (schriftelijke/persoonlijke) intake plaats en wordt vastgesteld of de condities/leervragen van beoogde deelnemer voldoende overeenkomen met de opzet en randvoorwaarden vanuit het leertraject. Belangrijkste condities zijn:
 • motivatie om deel te nemen
 • voldoende beschikbare tijd van deelnemer zelf
 • actieve sponsoring van de eigen leidinggevende
 • beschikbaarheid van een leancoach op locatie om te ondersteunen bij het zelf (leren) doen.
Resultaat: Na deze leergang..
 • … hebben deelnemers inzicht in de belangrijkste principes en methodieken van Continu Verbeteren en de betekenis ervan voor hun rol als leidinggevende,
 • … hebben deelnemers ervaring opgedaan met de toepassing van deze principes en methodieken in de eigen werkpraktijk en daar voor henzelf en hun omgeving merkbare resultaten behaald
 • … zijn deelnemers toegerust om in de eigen werkpraktijk passende vervolgstappen te zetten op weg naar Continu Verbeteren.