Operationeel Management 

Voor wie?
Managers en medewerkers die dagelijks uitvoering geven aan het primaire proces in een organisatie.

Opzet
De leergang Operationeel Management is een kortcyclisch, intensief verbetertraject. Via workshops en coachingsessies worden de prestaties van het team meetbaar verbeterd.  De leergang sluit af met een tweedaagse workshop Samenwerken in de praktijk.

Duur
Doorlooptijd 5 weken, tijdsinvestering per teamlid ca. 5 werkdagen. 

Inhoud

  • KPI’s formuleren en visualiseren. 
  • Dag- en weekstarten inrichten
  • Leren verbeteren
  • Samenwerken in de praktijk

Resultaat
Na afloop heeft het team geleerd continu te leren en te verbeteren en zijn de teamprestaties significant veterbeterd.