Gemeente Breda start met Lean werken

Kosten besparen en tegelijk de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren. Dat is de uitdaging waar de gemeente Breda voor staat. Het vraagt een fundamentele verandering in het verbeteren van de eigen processen.

Daarnaast is binnen de gemeentelijke organisatie van Breda een transformatie gestart van productgericht naar procesgericht werken. De directie Publiekszaken wil hier graag een voortrekkersrol in vervullen binnen de gemeente. Om deze opgave aan te gaan is in april gekozen om ‘Lean’ als methodiek te adopteren.

 

Lean is een filosofie waarin de klant centraal wordt gesteld. Daarnaast is Lean een methodische aanpak om verspilling in (klant)processen te elimineren. Lean leidt tot continue verbeteren als vast onderdeel van het dagelijks werken en tot hogere kwaliteit tegen lagere kosten. Lean helpt om de gemeentelijke organisatie om te buigen van product- naar procesgericht werken.

 

Procense begeleidt de directie om Lean te gaan werken en verzorgt de benodigde training en coaching binnen alle betrokken afdelingen. Het resultaat is ernaar: zie deze eigen prezi van Breda.

 

Voor meer informatie over wat Procense voor u kan betekenen bij uw doorlooptijdverkorting, kunt u contact opnemen met Menno Prins op 070-365 79 66.

  • Share: