Vopak adopteert Lean

Vopak adopteert Lean

Bij Vopak loopt sinds 2007 een verbeterprogramma Operational Efficiency Improvement (OEI). Doel van dit programma is om het kostenbewustzijn binnen Vopak te vergroten door middel van verbeterprojecten. Om continu verbeteren breed in de organisatie te borgen is in juni gekozen om ‘Lean’ binnen heel Vopak als methodiek te adopteren. Procense heeft een ‘Lean Global Guidance Document’ op gesteld en is gestart met Lean training en coaching.

Het ‘Lean Global Guidance Document’ beschrijft hoe Lean binnen Vopak ingezet en uitgerold wordt. Het is kaderzettend voor alle organisatie onderdelen in de hele wereld. Procense verzorgt op het hoofdkantoor de training en coaching in de Lean-methodiek.

Vopak heeft op alle continenten terminals staan en telt wereldwijd c.a. 3500 fte.

Voor meer informatie over wat Procense voor u kan betekenen bij uw Lean activiteiten, kunt u contact opnemen met Menno Prins op 070-365 79 66.

  • Share: