Verandermanagement

Succesvol veranderen vindt plaats in acht stappen. Procense past deze vaak toe in haar opdrachten:

  1. Urgentiebesef vestigen
  2. De leidende coalitie vormen
  3. Een visie en strategie ontwikkelen
  4. De veranderingsvisie communiceren
  5. Een breed draagvlak voor de verandering creëren
  6. Kortetermijnsuccessen genereren
  7. Verbeteringen consolideren en meer verandering tot stand brengen
  8. Nieuwe benaderingen verankeren in de cultuur

John Paul (John) Kotter is de geestelijk vader van deze aanpak en is tot dit model gekomen op basis van veranderprocessen bij honderden bedrijven. Kotter is emeritus hoogleraar verandermanagement en organisatiekunde aan de Harvard Business School. Uit een onderzoek van het tijdschrift Business Week onder 504 bedrijven is gebleken, dat deze bedrijven hem als de belangrijkste persoon betitelden op het gebied van leiderschap in verandering.

De casebeschrijving bij de Gemeente Breda beschrijft hoe Procense in de praktijk een veranderproces begeleidt.