Oplossend vermogen vergroten bij Shell Pernis

Willem Pothoven is vanaf oktober 2018 vanuit Procense gedetacheerd bij Shell in Pernis. Hij voert daar geen standaard verbeterprogramma uit, maar introduceert Lean bijna terloops. Met groot draagvlak.

 

‘Shell zit momenteel in een energietransitie. Er is een diep besef dat er in de toekomst andere vormen van energie nodig zijn. Naast nieuwe vormen van energie, is er ook een enorme drive om de hoeveelheid CO2 te reduceren. Door efficiënter onderhoud kunnen de kosten omlaag, de producten efficiënter (lees: met minder CO2) geproduceerd worden. Er is een ambitieus plan om dit allemaal te realiseren.

Mijn taak is het verbeteren van processen, maar tegelijk het vergroten van het oplossend vermogen van mensen. Het combineren van die twee assen is de essentie van de aanpak van Procense.

Ik coördineer binnen twee productie-units alle lopende projecten zorg ervoor dat die meer gestroomlijnd worden. Ook zorg ik voor meer focus. Geen allerhande losse projecten, maar heldere projecten met heldere doelstellingen. Daarvoor zit in niet alleen bij het MT, maar ik observeer ook teams bij vergaderingen en ook bij allerlei uitvoeringsactiviteiten. Er is er een cultuur om problemen nogal technocratisch aan te pakken en direct met een oplossing te komen. Dat betekent dat goed luisteren, de juiste vragen stellen, kortom de hele zachte kant van verbetermanagement  meer ontwikkeld kan worden.

Ik geef geen dagenlange trainingen, maar train medewerkers gedoseerd en kleine stapjes in tools vanuit die methodiek. Ik kan daarbij prima aansluiten bij bestaande processen binnen het bedrijf. Een voorbeeld: Shell doet heel veel aan de Health Safety Enviromnent. Dus veilig werken, geen ongevallen, geen milieu verontreiniging, enz. De HSE aanpak is zeer professioneel en ook een voorbeeld voor de industrie en andere productie bedrijven. Ze hebben wekelijks HSE-toolbox-sessies waarin twee of drie onderwerpen aan de orde komen. Ik gebruik die toolbox-methode om ook telkens korte Lean-methodieken uit te leggen. Bij voorbeeld de ‘go-to-gemba’ aanpak.

De rode draad is dus:

  1. Koppel verbetertools aan hun eigen wereld, eigen processen.
  2. Juiste balans van proces verbeteringen en competentie verbeteringen
  3. Train met korte interventies, geen loodzware programma’s

Resultaat is nu dat we de ketenbesturing aan het oppakken zijn en deliverables aan het opstellen zijn op het gebied van First Time Right, kortere doorlooptijden en compliance. Er is nu al minder backlog van maintenance-opdrachten. Het tweede resultaat is dat mensen zijn nu meer ‘bewust onbekwaam’ dan voorheen. Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot een lage backlog van onderhoudsopdrachten, zodat de productie niet alleen goedkoper is, maar ook betrouwbaarder wordt.

  • Share: