Lean werken bij Technische Unie Logistiek

Aanleiding

Technische Unie is een groothandel in materialen op het gebied van installatiematerialen. Marktleider in Nederland, 2000 medewerkers en meer dan 2,2 miljoen artikelen.  100.000 artikelen zijn constant op voorraad en worden de volgende dag geleverd. Dat stelt hoge eisen aan de logistiek. Er zijn twee distributiecentra en daarnaast een fijnmazig netwerk om te leveren aan klanten: bouwbedrijven, installateurs en industrie.

Technische Unie gaat mee met de tijd en is zich aan het vernieuwen en verbeteren. De markt verandert voortdurend, omdat de eisen van klanten veranderen. Klanten sturen op voorraden en verwachten snelle leveringen. Flexibiliteit in uitvoering is een vereiste. Daarom werd het tijd voor de volgende stap: dagelijks verbeteren volgens de principes en methodes van Lean.

Lean operationeel management

Het MT Logistiek koos voor Lean operational management als basis om continu te gaan verbeteren. Procense werd geselecteerd omdat we geen standaard-trainingen geven maar maatwerk, een programma dat aansluit bij de behoefte van Technische Unie. Vervolgens zijn drie mensen van Procense zijn aan de slag gegaan: Menno Prins en Thomas Westerbeek voor de inrichting van de dag- en weekstart en het continu verbeteren binnen Logistiek, en Peter de Bolster voor verbetering van de soft-skills bij de leidinggevenden.

De werkwijze van Procense is om stapsgewijs de organisatie verder te ontwikkelen. Geen massale uitrol in één keer, maar in het tempo en op een wijze die past bij de teams en afdelingen. Parallel wordt een lean team opgeleid zodat zij de ontwikkelingen zo snel mogelijk zonder ondersteuning van Procense door kunnen zetten. Tot de hele organisatie tot in de haarvaten doordrongen is van de nieuwe methodiek.

Onderdeel van de opdracht was het opleiden van een aantal greenbelts. Ook zijn er diverse leidinggevenden opgeleid in de verbeterroutine (Plan Do, Check Act) om het dagelijks verbeteren in de teams te faciliteren.

Eerste resultaten

Vijf maanden na de start vond een zogeheten gallery walk plaats. Medewerkers en leidinggevenden die begeleid of opgeleid waren in de lean-methodiek presenteerden hun resultaten en ervaringen aan het MT van Logistiek. De doorlooptijden in het DC zijn verbeterd en onder controle, de samenwerking in teams is door dagstarts verbeterd. Ook de greenbelts hebben de eerste concrete verbeteringen in hun praktijkopdrachten gerealiseerd.

Vervolg

Het MT van Logistiek was blij verrast van het enthousiasme en de eerste resultaten.  Het heeft daarop unaniem besloten om door te gaan met Lean Operational Management. Procense is gevraagd om hen daarin te blijven begeleiden.

 

 

 

 

 

  • Share: