Lean productiebesturingssysteem bij Technische Unie

Eerder introduceerde Procense al Lean Operational Management bij Technische Unie, groothandel in installatiematerialen. Zo werden medewerkers begeleid, leidinggevenden opgeleid, dag- en weekstarts ingericht en continu verbeteren uitgerold. Met succes. Doorlooptijden en samenwerking verbeterden, maar er was nog meer te winnen. Thomas Westerbeek kreeg in oktober de vraag te kijken naar het Direct Picking System (DPS).

‘Om alle orders goed te laten verlopen, moeten medewerkers gemiddeld 110 picks per uur doen. Het gemiddeld aantal verwerkte orders lag echter op 96. Het was tijd om wat ze met Lean hebben geleerd in de praktijk te brengen. We hebben een productiebesturingssysteem ingericht waarmee op elk moment van de dag te zien is hoe medewerkers scoren. Nu wordt elk uur gekeken wat het gemiddeld aantal picks is en elke twee uur is er een intervalcontrole om te zien wie er aandacht nodig heeft. Ligt de performance te laag? Dan gaat de teamleider met hem of haar in gesprek. Niet om te straffen, maar juist om vanuit de Lean-gedachte te kijken naar wat we elke dag beter kunnen doen. Niet sturen op inhoud (dus op incidenten) maar op proces.’

‘Voorheen werd aan het eind van de dag geconstateerd: we hebben het niet gehaald. Nu is er controle. Inmiddels zit Technische Unie al op het gewenste aantal picks. Maar belangrijker: er is aandacht voor de mensen, de teamleiders zijn meer aanwezig én hebben meer tijd voor het echte werk in plaats van randzaken. De mensen voelen zich gehoord en gezien en zijn meer gemotiveerd. Mooi om te zien dat er nu zelfs competitie is onder de medewerkers, ze hebben er lol in zo hoog mogelijk te scoren. Collega’s van andere afdelingen verbazen zich over het feit dat nu alle cijfers in het groen staan en willen weten: hoe is dit gebeurd? De interesse in Lean neemt dus alleen maar toe!’

  • Share: